Kontakt

Naše kancelárie:

Nitra Jurkovičova 411/27
Galanta Námestie detí 1601/1

Stránkové hodiny – kancelária Galanta:

Pondelok od 09:00 do 13:00
Streda od 13:00 do 17:00
Stretnutia mimo určených stránkových hodín vo veciach správy bytových domov sú možné vo vopred dohodnutom termíne na tel.č. 0903 606 467, prípadne mailom na technospol@technospol.sk

Kontakty:

Konateľ spoločnosti, technické riešenia, obnova bytových domov
telefónne číslo :  0903 606 447

mail: beno@technospol.sk

Ekonóm, správa bytových domov
telefónne číslo :  0903 606 467

mail: technospol@technospol.sk

Údržba, poruchová služba
telefónne číslo :  0903 244 494

Firemné údaje:

TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.

Sídlo firmy:
Mikovíniho 407/16

949 01  Nitra

Korešpondenčná adresa:
Námestie detí 1601/1

924 01  Galanta

IČO:  36 535 214
DIČ:  2020 148 416

IČ DPH: SK2020148416

Zápis v obchodnom registri: OR OS Nitra, Sro, 11778/N