Potrebujete spoľahlivého správcu?

Poskytujeme všetky činnosti, ktoré patria ku správe nehnuteľností:

Ekonomická časť

Evidencia platieb a tvorba predpisov, upomínanie platieb v omeškaní, vedenie samostatného účtovníctva, založenie a vedenie bankových účtov pre jednotlivé objekty, ročné vyúčtovanie, poistenie nehnuteľnosti

Technická časť

Starostlivosť o stavebný a technický stav budov, periodické revízie, zabezpečenie projektových prác, inžinierskej činnosti a energetických certifikátov, zostavovanie ročných plánov opráv

Právna časť

Informovanie vlastníkov o aktuálnych zmenách zákonov týkajúcich sa prevádzky objektu, vymáhanie nedoplatkov a zabezpečenie dobrovoľných dražieb, dozor nad užívaním nehnuteľnosti v súlade so zákonom

Výhody nami ponúkaných služieb:

Naša spoločnosť je profesijným členom Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. Sme držiteľom akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou “Manažér správy budov”.

V októbri 2017 sme splnili podmienky vyplývajúce zo zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a získali sme Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky – evidenčné číslo 0236.

Zaujala Vás naša ponuka? Máte konkrétne požiadavky či ďalšie otázky?

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára: