Osvedčenia a certifikáty

  • Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov

  • Osvedčenie o členstve – Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku


  • Poverenie na výkon funkcie odborného konzultanta pre technické riešenia bytových domov

  • Certifikát profesijného člena Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností