Revízie a záruky

Revízie
Interval  opakovania
Najbližšia revízia
Výsledky revízií
vodomery TÚV       4 roky 12/2017
vodomery SV       6 rokov 12/2019
plyn       3 roky 9/2016 revízia plyn 2013 Čajkovského 13-19
bleskozvod       4 roky 8/2016 bleskozvod Čajkovského 13-19 2012
elektrické  zariadenia       5 rokov 9/2018 revízia elektro 2013 Čajkovského 13-19 závady odstránené dňa 8.11.2013
deratizácia    1 x za rok 10/2014
hydranty    1 x za rok  1/2017 Kontrola 1-2014 závady odstránené dňa 23.1.2014
energetický certifikát 10 rokov 8/2022 energ. certifikát Čajkovského 13-19