Ideálny partner pre Váš dom

Potrebujete spoľahlivého správcu?

TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. poskytuje komplexnú správu bytových domov v Nitre, Galante a blízkom okolí.


Poskytujeme všetky činnosti, ktoré patria ku správe nehnuteľností: 

 • Ekonomická časť: predpisy a evidencia platieb, upomínanie platieb v omeškaní, vedenie samostatného účtovníctva, založenie a vedenie bankových účtov pre jednotlivé objekty, ročné vyúčtovanie, poistenie nehnuteľnosti,
 • Technická časť: starostlivosť o stavebný a technický stav budov, periodické revízie, zabezpečenie projektových prác, inžinierskej činnosti a energetických certifikátov, zostavovanie ročných plánov opráv
 • Právna časť: informovanie vlastníkov o aktuálnych zmenách zákonov týkajúcich sa prevádzky objektu, vymáhanie nedoplatkov a zabezpečenie dobrovoľných dražieb, dozor nad užívaním nehnuteľnosti v súlade so zákonom

 

Našim primárnym zámerom je spokojnosť klientov a preto prejavujeme individuálny prístup k riešeniu konkrétnych požiadaviek.


Výhody nami ponúkaných služieb:

 • seriózne a ústretové jednanie so všetkými vlastníkmi objektov,
 • úzka spolupráca s vlastníkmi bytov a spoločné prehodnocovanie potrebných investícií,
 • nepretržitý prístup k bankovému účtu fondu opráv prostredníctvom pasívneho prístupu cez internetbanking pre zástupcu vlastníkov,
 • sústavná starostlivosť o komfort bývania v podobe 24-hodinovej pohotovostnej služby,
 • dostupnosť zodpovedných pracovníkov správcovskej spoločnosti v blízkosti miesta Vášho bydliska,
 • pružnejšie a efektívnejšie vykonávanie jednotlivých opráv v dome vlastnými technickými pracovníkmi,
 • dlhoročná skúsenosť našich technikov v oblasti údržby a vedomosti o potrubnom systéme inžinierskych sietí vo Vašom meste, o systéme rozmiestnenia meracích a regulačných armatúr, ako aj o princípe ich fungovania,
 • minimalizovanie nákladov na energie a snaha o zníženie energetickej náročnosti budov (napr. reguláciou),
 • predĺženie životnosti objektov pravidelnými kontrolami a z nich vyplývajúcimi údržbárskymi prácami

 

Naša spoločnosť je profesijným členom Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností a Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. Sme držiteľom akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou “Manažér správy budov”.

V októbri 2017 sme splnili podmienky vyplývajúce zo zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a získali sme Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky – evidenčné číslo 0236.


TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. nie je len správcovskou spoločnosťou. Okrem poskytovania služieb spojených s výkonom správy, je naša spoločnosť k dispozícii aj so širokou ponukou služieb technického zamerania obsahujúcou inštalatérske práce, výmeny vodomerov a meračov PRVN, havarijnou službou a mnoho ďalších.

Zaujala Vás naša ponuka? Máte konkrétne požiadavky či ďalšie otázky?

 

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára: